Sabi nila, kailangan mong palaging maging maganda.

Maging kaakit-akit at kahali-halina.

Pero sa totoo lang, dati ka nang maganda.

Dalisay ang iyong puso na di na kailangang paningningin pa nang kolorete sa mukha.

Ipagbunyi mo ang iyong talino.

Ipakita mo ang tapang mo.

Ikagalak mo ang pag-ibig mo kay Kristo.

Ibandera mo ang dangal at paninindigan mo.

Maganda ka at di mo kailang magkaila sa hinhin nang iyong pananalita.

Kaaya-aya ka at di mo kailangan kumubli sa magara mong saya.

Maging totoo ka at palayain mo ang iyong sarili

Humulagpos ka sa kadena nang mga dilang mapanghusga.

Tumawa ka nang malakas

Walang alinlangan kahit ano mang oras

Tumakbo ka nang matulin

Malaya sa walang hanggang papawirin

Magalit ka at magmura

Sandali lang yan at babangon ka

Matuto kang magpatawad

Sa pagkakasala ng iba at ng iyong sarili

Humayo ka binibini

Naghihintay sa yo ang kalawakan.

Advertisements