broken-heart-15403.jpg

Composed this “tula” (poem) while I’m on duty earlier. I don’t know if it fits today’s prompt, REPLACEMENT, but I want to give it a try. Since my mind is preoccupied about my Mr. Crush,  I was thinking about replacing his heart with a sensible one. Ouch, really, if emotions can be programmed to a human being through a heart transplant, I will pioneer the first surgery! I don’t know if my readers can relate. I am inspired to pen in Tagalog, I am a Filipino after all, brown skinned and pure-bloodied Rizalian. So please, bear with me.

BUO AKONG MAGPAPARAYA

Lahat na nasa puso ko,

Lahat ng pagsuyo,

Lahat ng pagsusumamo,

Lahat ng maaari kong ibigay,

Lahat ng pwede kong sabihin,

Lahat ng kaya kong gawin,

Lahat ng ito ay aking inaalay.

Ikaw ang magsisilbing susi,

Magbubukas at aari,

Sa akin,

Sa aking puso,

Sa aking isipan,

Sa aking kabuoan.

Wala kang kailangang sabihin.

Hindi ako aasa sa pangako ng ýong dila.

Buong-buo kitang tatanggapin,

pagsisilbihan at mamahalin.

Buo mo rin sana akong akapin,

alagaan at ibigin.

Hindi man mangyari ang aking inaasam

Panalangin ko pa rin ang ýong kasiyahan.

Na sana matagpuan mo ang kapayapaan,

ang kaligayahang kay ilap sa karamihan.

Sa kanya.

Sa kanyang puso

Sa kanyang isipan,

Sa kanyang kabuoan.

Masakit mang marinig

Alam kong siya ang ýong iniibig.

Masasaktan ako at iiyak

pirapiraso akong babagsak.

sawi man sa pag-ibig

tatayo ako at magsisimulang muli

hapis man ang mukha

basa man sa luha ang pisngi

ipinapangako ko

buong puso akong magpaparaya.

@rabpedroso

<a href=”https://dailypost.wordpress.com/prompts/replacement/”>Replacement</a&gt;